Medlemskap

Medlem blir Du genom att två bröder rekommenderar Dig som ny broder.

Dessutom krävs att Du:

- åtnjuter medborgerlig aktning 
- är fyllda 21 år 
- har en självständig ekonomisk ställning 
- skall vara medveten om kostnaderna för ett medlemskap.

Kostnader

Att vara medlem kostar cirka 1500 kronor/år. För detta får du förutom deltagande i olika möten och aktiviteter även en medlemstidning.

Vid logemötena kostar brödramåltiden cirka 200 kronor för mat och dryck.

Förväntningar

Du som medlem kan förvänta Dig ett broderligt och kamratligt umgänge med andra människor, som Du kanske redan känner eller som Du kommer att lära känna. Du kommer att vara delaktig i en verksamhet som för Dig är avkopplande, utvecklande och lärorik. Ett sätt att regelbundet stanna till under några timmar i en avkopplande miljö och ladda med nya krafter inför morgondagen.

Logen förväntar sig av Dig som medlem att du tar ett broderligt ansvar och hjälper till att föra verksamheten framåt. Det kan göras på många olika sätt. Förutom med deltagande vara öppen för de ideal som tillämpas och verka för Druidismens framåtskridande.