Vad är Förenade Gamla Druid Ordern?

Druid-Orden instiftades i London 1781. Henry Hurle tog initiativet att samla ett antal goda vänner på The Kings Arms Tavern i nuvarande Soho i London för att bilda ett brödrasamfund, där god moral och etiska värden skulle sättas i högsätet. Huset finns fortfarande kvar på Poland Street och en inskription på fasaden minner om grundandet.

Idén att låta de gamla druiderna bli förebild för den nybildade sammanslutningen måste ses i ljuset av det nyvaknade intresset för kelterna och deras prästerskap druiderna, som blommade upp i slutet av 1600-talet i England och som också sammanflätades med de hjältemodiga sägnerna omkring kung Arthur. Kelternas sägenomspunna storhetstid inträffade före Kristi födelse och det var naturligtvis lätt att i det avlägsna historiska perspektivet se dem i ett förhärligande skimmer. Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg alltså nära till hands att låta dessa druider bli förebild i en demoraliserad omvärld.

Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar år 1872.

Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö, Ad Astra. Med Malmö som utgångspunkt har sedan Orden spritt sig över landet och har idag sammanlagt 66 loger, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, med omkring 5000 medlemmar.