Nya_loggan_frilagd_utantext

Druid-Ordens ideella målsättning är att verka för brödernas andliga och kulturella utveckling. Detta försöker vi förverkliga genom att befordra en ren och djup livsåskådning, vidare att kräva av bröderna att de följer normala moralbegrepp och sedliga grundsatser.

Som bröder skall vi bindas samman av broderskärleken. Dessa grundsatser skall vi förverkliga även i det dagliga livet. Vår orden är politiskt och religiöst neutral.Logens viktigaste uppgift är att ständigt uppmana oss att arbeta med oss själva, att bli bättre människor.

Om man rätt tillgodogör sig våra ritualers budskap utvecklas man personligen och får som logebroder uppleva den gemenskap, samhörighet och trygghet, som medlemskap i Druid-Orden ger